Сурап-билүү

 • ЭГЕР УЮМДУН ЖЕТЕКЧИСИ АЛМАШСА?

  Жетекчи алмашкан учурда, жаңы жетекчиге колтамга алуу керек. "ДОС ТЭК ГРУПП" кеңселеринин бирине кийинки документтерди алып келүү зарыл:

  • Уюмдун күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
  • Жаңы жетекчинин паспортунун көчүрмөсү (чет тилдеги паспорт нотариалдык тастыкталган котормо менен тапшырылат);
  • Жаңы жетекчини кызматка дайындоо боюнча буйруктун (чечимдин) көчүрмөсү;
  • Мурунку жетекчини кызматтан бошотуу боюнча буйруктун көчүрмөсү;
  • Уюмдан колтамга алууга ишеним кат;
  • Ишенимдүу адамдын паспортунун көчүрмөсү;
  • Колтамга жаздыруу үчүн рутокен (эгер колтамга рутокенде болсо).
 • ЭГЕР УЮМДУН БУХГАЛТЕРИ АЛМАШСА?

  Бухгалтер алмашкан учурда, жаңы бухгалтерге колтамга алуу керек. "ДОС ТЭК ГРУПП" кеңселеринин бирине кийинки документтерди алып келүү зарыл:

  • Уюмдун күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
  • Жаңы бухгалтердин паспортунун көчүрмөсү;
  • Жаңы бухгалтерди кызматка дайындоо боюнча буйруктун көчүрмөсү;
  • Мурунку бухгалтерди кызматтан бошотуу боюнча буйруктун көчүрмөсү;
  • Уюмдан колтамга алууга ишеним кат;
  • Ишенимдүу адамдын паспортунун көчүрмөсү;
  • Колтамга жаздыруу үчүн рутокен (эгер колтамга рутокенде болсо).
 • ЭГЕР УЮМДУН АТАЛЫШЫ АЛМАШСА?

  Уюмдун аталышы алмашкан учурда, жетекчинин, бухгалтердин жана адистердин колтамгалары толук төлөм менен кайра жасалат. "ДОС ТЭК ГРУПП" кеңселеринин бирине кийинки документтерди тапшыруу зарыл:

  • Уюмдун жаңы күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
  • Уюмдун жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү (чет тилдеги паспорт нотариалдык тастыкталган котормо менен тапшырылат);
  • Уюмдун бухгалтеринин жана колтамга алган адистердин паспортторунун көчүрмөлөрү;
  • Колтамга алууга уюмдан ишеним кат;
  • Ишенимдүү адамдын паспортунун көчүрмөсү;
  • Колтамга жаздыруу үчүн рутокендер (эгер колтамга рутокенде болсо).
 • ЭГЕР УЮМДУН ИННи АЛМАШСА?

  Уюмдун ИННи алмашкан учурда, жетекчинин, бухгалтердин жана адистердин колтамгалары толук төлөм менен кайра жасалат. "ДОС ТЭК ГРУПП" кеңселеринин бирине кийинки документтерди тапшыруу зарыл:

  • Уюмдун жаңы күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
  • Уюмдун жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү (чет тилдеги паспорт нотариалдык тастыкталган котормо менен тапшырылат);
  • Уюмдун бухгалтеринин жана колтамга алган адистердин паспортторунун көчүрмөлөрү;
  • Колтамга алууга уюмдан ишеним кат;
  • Ишенимдүү адамдын паспортунун көчүрмөсү;
  • Колтамга жаздыруу үчүн рутокендер (эгер колтамга рутокенде болсо).
 • ЭГЕР УЮМДУН ГКЭД КОДУ АЛМАШСА?

  Уюмдун ГКЭД коду (иш жүргүзүү тармагы) алмашканда, office@dostek.kg дарегине уюмдун ИННин жана жаңы берилген кодду жөнөтүу керек.
  Жөнөтүлгөн маалымат Улуттук статистика комитетинин берилмелери менен салыштырылып, СОчИ системасындагы реквизиттерде өзгөртүлөт.

 • ЭГЕР УЮМДУН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕГИ АЛМАШСА?

  Уюмдун юридикалык дареги алмашканда office@dostek.kg дарегине жаңы дарек жазылган күбөлүктүн көчүрмөсүн жөнөтүу зарыл. Берилмелер текшерилгенден кийин, СОчИ системасындагы реквизиттер өзгөртүлөт.

 • ЭГЕР УЮМДУН ЖАЙГАШКАН ДАРЕГИ АЛМАШСА?

  Жайгашкан дарек алмашканда, office@dostek.kg почтасына уюмдун ИННин, жаңы даректи жана ижарага алуу келишиминин көчүрмөсүн жөнөтүү зарыл.

 • ЭГЕР УЮМДУН БАНКТЫК ЭСЕБИ АЛМАШСА?

  Банктык реквизиттери алмашканда, office@dostek.kg дарегине уюмдун ИННин жана жаңы реквизиттерди жөнөтүу керек.

 • ЭГЕР УЮМДУН БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ АЛМАШСА?

  Байланыш маалыматтары (телефон номери, электрондук дарек) алмашканда, office@dostek.kg дарегине жаңы берилмелерди жөнөтүү керек.

 • ЭГЕР СОЦФОНД РАЙОНУ ӨЗГӨРҮЛСӨ?

  Соцфонд району өзгөрүлгөндө office@dostek.kg дарегине уюмдун ИННин жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөөчүсүнүн билдирүүсүнүн көчүрмөсүн жөнөтүү керек.

 • ЭГЕР САЛЫК КЫЗМАТЫНЫН РАЙОНУ ӨЗГӨРҮЛСӨ?

  МСК району өзгөрүлсө office@dostek.kg дарегине уюмдун ИННин жана жаңы МСК районун далилдөөчү документтин көчүрмөсүн жөнөтүү керек.