Колдонмолор

СОчИде иштөө

403 катасын чечүү
Браузерге Push билдирүүлөрүн кошуу
Браузердин КЭШин тазалоо
Нөлдүк отчетторду авто-жөнөтүү
Отчетторго кол коюп, жөнөтүү
Отчеттун сабындагы ИННди өчүрүү
Реквизиттер жана ПИН-кодду өзгөртүү
Рутокен аркылуу СОчИге кирүү
Рутокен плагинди кайра орнотуу
Рутокен плагиндин катасын оңдоо
Рутокен плагинин орнотуу
Рутокенди бөгөттөн чыгаруу
Системага бүт дүйнодон кирүүгө
СОчИге булут аркылуу кирүү
СОчИден салыштыруу актын чыгаруу
СОчИнин бөлүмдөрү менен таанышуу
Экрандык клавиатураны колдонуу
ЭКТнын мөөнөтүн узартуу

Формаларды толтуруу

Баштапкы жана тактоочу отчетторду жөнөтүү
Отчеттордун черновиктери менен иштөө
Салык отчетторунун формаларына шаблонду жүктөө

Төлөө жолдору

"ОҢОЙ" терминалдары
MEGAPAY электрондук капчыгы
«Balance» мобилдик капчыгы
«PAY 24» терминалдары
«QUICKPAY» (КВИКПЭЙ) терминалдары
«UMAI» терминалдары
«Мбанк» тиркемеси
«О!Деньги» мобилдик капчыгы
«Оптима 24» тиркемеси
«Элсом» мобилдик капчыгы