Колдонмолор

СОчИде иштөө

Браузердин КЭШин тазалоо
Нөлдүк отчетторду авто-жөнөтүү
Отчетторго кол коюп, жөнөтүү
Отчеттун четинде ИНН пайда болуу катасын оңдоо
Реквизиттер жана ПИН-кодду өзгөртүү
Рутокен аркылуу СОчИге кирүү
Рутокен плагинди кайра орнотуу
Рутокен плагинин орнотуу
Системага бүт дүйнодон кирүүгө
СОчИге булут аркылуу кирүү
СОчИнин бөлүмдөрү менен таанышуу
Экрандык клавиатураны колдонуу
ЭКТнын мөөнөтүн узартуу

Формаларды толтуруу

Баштапкы жана тактоочу отчетторду жөнөтүү
Отчеттук формага шаблонду жүктөө

Төлөө жолдору

«QIWI» (КИВИ) терминалдары
«QUICKPAY» (КВИКПЭЙ) терминалдары
«UMAI» терминалдары
МОБИЛЬНИК терминалдары
МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ терминалдары
ЭЛСОМ мобилдик капчыгы