Колдонмолор

СОчИде иштөө

Браузердин КЭШин тазалоо
Нөлдүк отчетторду авто-жөнөтүү
Отчетторго кол коюп, жөнөтүү
Отчеттун сабындагы ИННди өчүрүү
Реквизиттер жана ПИН-кодду өзгөртүү
Рутокен аркылуу СОчИге кирүү
Рутокен плагинди кайра орнотуу
Рутокен плагинин орнотуу
Рутокенди бөгөттөн чыгаруу
Системага бүт дүйнодон кирүүгө
СОчИге булут аркылуу кирүү
СОчИнин бөлүмдөрү менен таанышуу
Экрандык клавиатураны колдонуу
ЭКТнын мөөнөтүн узартуу

Формаларды толтуруу

Баштапкы жана тактоочу отчетторду жөнөтүү
Салык отчетторунун формаларына шаблонду жүктөө

Төлөө жолдору

«Balance» мобилдик капчыгы
«QUICKPAY» (КВИКПЭЙ) терминалдары
«UMAI» терминалдары
«АсисНур» терминалдары
«О!Деньги» мобилдик капчыгы
МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ терминалдары