Төлөө

Кеңседе катталууда, элекрондук кол тамга (ЭКТ) үчүн төлөө жолдору:

  1. Банк аркылуу которуу – төлөө коддору 42151410, 42122990
  2. Накталай компаниянын кеңсесинде

Онлайн катталуу жана кайра катталууда, ошондой эле компаниянын башка кызматтары үчүн, төлөө жолдору:

  1. Банк аркылуу которуу – төлөө коддору 42151410, 42122990
  2. Накталай компаниянын кеңсесинде
  3. Терминалдар аркылуу:
  4. Мобилдик капчыктар аркылуу:

Балансты толтуруу боюнча колдонмолорго бул жерден өтүүгө болот

"DOS TEK GROUP" (ДОС ТЭК ГРУПП) ЖЧКнун реквизиттери:

Бишкек ш., Коенкозов көч, 8
ИНН: 00211200910051
ОКПО коду: 26804954
СФ каттоо №: 104000208972
Бишкек ш. Октябрь р. караштуу МСКБгы
Эсеп: 1280010015061112
БИК: 128001
ЗАО KICB