Күбөлөндүрүүчү борбор

Күбөлөндүрүүчү борбор (КБ) – ачык ачкычтар тармагында кызмат көрсөткөн, «DosTek group» компаниясынын атайын аккредитацияланган бөлүмү. Бөлүм электрондук кол тамгаларды даярдоо, жаңыртуу жана тейлөө иштерин аткарып, төмөнкүлөрдү камсыздайт:

  • Электрондук кол тамганы (ЭКТ) колдонуу;
  • Өз ара аракеттешүүнүн жүрүшүндө маалымат системаларынын катышуучуларын аутентификациялоо;
  • Маалыматтын бүтүндүгүн жана конфиденциалдуулугун көзөмөлдөө;
  • Ачык ачкычтар инфраструктуралары тармагындагы башка кызматтар.

ЭКТ мамлекеттик органдардын жана жеке тараптардын электрондук системаларында колдонуу үчүн алынышы мүмкүн. ЭКТ алуу үчүн бекитилген тизмеге ылайык Документтерди тапшыруу зарыл.

Күбөлөндүрүүчү борбордун документтери

  • КР ЖАРАНДЫК КОДЕКСИИНИН №387-БЕРЕНЕСИ
  • Күбөлөндүрүүчү борбордун регламенти
  • КБ колдонуучусунун ишеним каты
  • КБ регламентине кошулуу үчүн ишеним кат

Күбөлөндүрүүчү борбордун сертификаттары

Чакыртылган сертификаттардын тизмеси (ЧСТ)

Рутокен менен иштөө каражаттары

Күбөлөндүрүүчү борбордун кызматтарынын баалары

1. ЭК СЕРТИФИКАТТАРЫ

Кызмат

Мөөнөтү

Баасы

1

Жетекчиинин ЭК ачкычтарын даярдоо (1-ЭКТ) - “E-Cloud” булуттагы корголгон сактагычка жайгаштырылууда

1 жыл

1510 сом

2

Башкы бухгалтердин ЭК ачкычтарын даярдоо (2-ЭКТ) - “E-Cloud” булуттагы корголгон сактагычка жайгаштырылууда

1 жыл

1420 сом

3

Комплекстүү ЭКТ ачкычтарын даярдоо (“E-Cloud” булуттагы корголгон сактагычка жайгаштырылат)::

- 5 компанияга чейин

- 6дан 11 компанияга чейин

- лимитсиз

1 жыл

1800 сом

2000 сом

2350 сом

4 ЭК ачкычтарын даярдоо - “RuToken” корголгон жеке сактагычына жаздырылууда 1 жыл 1200 сом

2. КОРГОЛГОН ТҮЗҮЛҮШТӨР

1

“RuToken ЭЦП 2.0 64кб” корголгон жеке сактагычы

3-5 жыл

3000 сом

2

“E-Cloud” булуттагы корголгон сактагыч

1 ай

160 сом

Поиск сертификата компании


Данные не найдены
[[errorMessage]]
Организация На кого оформлена Скачать ИНН Начало срока дейстаия Конец срока действия
[[Record.OrgName]] [[Record.Owner]] Скачать [[Record.Inn]] [[Record.DateStart]] [[Record.DateFinish]]