Күбөлөндүрүүчү борбор

Күбөлөндүрүүчү борбор (КБ) – ачык ачкычтар тармагында кызмат көрсөткөн, «DosTek group» компаниясынын атайын аккредитацияланган бөлүмү. Бөлүм электрондук кол тамгаларды даярдоо, жаңыртуу жана тейлөө иштерин аткарып, төмөнкүлөрдү камсыздайт:

  • Электрондук кол тамганы (ЭКТ) колдонуу;
  • Өз ара аракеттешүүнүн жүрүшүндө маалымат системаларынын катышуучуларын аутентификациялоо;
  • Маалыматтын бүтүндүгүн жана конфиденциалдуулугун көзөмөлдөө;
  • Ачык ачкычтар инфраструктуралары тармагындагы башка кызматтар.

ЭКТ мамлекеттик органдардын жана жеке тараптардын электрондук системаларында колдонуу үчүн алынышы мүмкүн. ЭКТ алуу үчүн бекитилген тизмеге ылайык Документтерди тапшыруу зарыл.

Күбөлөндүрүүчү борбордун документтери

Күбөлөндүрүүчү борбордун сертификаттары

Чакыртылган сертификаттардын тизмеси (ЧСТ)

Рутокен менен иштөө каражаттары

Күбөлөндүрүүчү борбордун кызматтарынын баалары

1. ЭК СЕРТИФИКАТТАРЫ

Кызмат

Мөөнөтү

Баасы

1

Жетекчиинин ЭК ачкычтарын даярдоо (1-ЭКТ) - “E-Cloud” булуттагы корголгон сактагычка жайгаштырылууда

1 жыл

1510 сом

2

Башкы бухгалтердин ЭК ачкычтарын даярдоо (2-ЭКТ) - “E-Cloud” булуттагы корголгон сактагычка жайгаштырылууда

1 жыл

1420 сом

3

Комплекстүү ЭКТ ачкычтарын даярдоо (“E-Cloud” булуттагы корголгон сактагычка жайгаштырылат)::

- 5 компанияга чейин

- 6дан 11 компанияга чейин

- лимитсиз

1 жыл

1800 сом

2000 сом

2350 сом

4 ЭК ачкычтарын даярдоо - “RuToken” корголгон жеке сактагычына жаздырылууда 1 жыл 1200 сом

2. КОРГОЛГОН ТҮЗҮЛҮШТӨР

1

“RuToken ЭЦП 2.0 64кб” корголгон жеке сактагычы

3-5 жыл

3000 сом

2

“E-Cloud” булуттагы корголгон сактагыч

1 ай

160 сом

Поиск сертификата компании


Данные не найдены
[[errorMessage]]
Организация На кого оформлена Скачать ИНН Начало срока дейстаия Конец срока действия
[[Record.OrgName]] [[Record.Owner]] Скачать [[Record.Inn]] [[Record.DateStart]] [[Record.DateFinish]]