Тарифтер

Категорияларда көрсөтүлгөн отчеттук формалар сунуштоо мүнөзүндө берилген.

Төмөндөгү калькулятордун жардамы менен айына, кварталына жана жылына сарпталуучу сумманы оңой эсептөөгө болот. Тандалган отчеттун мөөнөтүнө карабастан аны бир гана жолу белгилөө керек, анткени отчеттордун керектүү саны калькулятордун эсептөө тартибине киргизилген.

[[Record.name]]
СОчИ аркылуу электрондук отчет жөнөтүү кызматтарынын баалары
Форманын индекси Отчеттулук формалары Отчеттордун саны Баасы (сом) Сумма (сом)
[[Record.name]]
[[Service.name]]
[[Service1.Index]] [[Service1.Name]] [[Service1.Count]] [[Service1.Price | number:2]] [[Service1.Price*Service1.Count | number:2]]
Төлөөгө:
Ай [[allSum[0] | number:2]] сом
Квартал [[allSum[1] | number:2]] сом
Жыл [[allSum[2] | number:2]] сом
СОчИ системасын колдонгуңуз келеби?
Кеңседе катталуу Онлайн катталуу