Кызматтар

Электрондук отчеттуулук

Интернет аркылуу Отчет берүү Системасы (СОчИ) отчетторду Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына электрондук түрдө тапшырууга мүмкүнчүлүк берет. Отчеттор корголгон электрондук каналдар менен шифрленген түрдө жеткирилгендиктен, берилмелердин жоголушун же айкын болоорун жокко чыгарат.

Нөлдүү отчетторду авто-жөнөтүү

Нөлдүү көрсөткүчтөр менен отчет тапшыруучу салык төлөөчүлөр бул кызматты кошуу менен кошулуу мезгилине отчеттуулукту унутса болот. СОчИ системасынын ар бир колдонуучусу кызматты өз алдынча кошууга мүмкүнчүлүгү бар.

Электрондук кол тамга

ЭКТнын жардамы менен отчетторду электрондук түрдө текшерүү органдарына тапшырууга, электрондук тооруктарга катышууга жана башка электрондук системаларда колдонууга болот.

ЭКТны коопсуз сактоо

ЭКТны жана анын ээсинин персоналдык берилмелерин коопсуз сактоону камсыздоо максатында, биздин компания кардарларына корголгон сактоо каражатынын 2 түрүн сунуштайт: «E-Cloud ЭЦП» булуттагы сактагыч жана «RuToken ЭЦП 64k» корголгон эс тутуму.

Акциялар

Компаниянын азыркы жана жаңы кардарлары үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыккан акциялар менен атайын сунуштар