Катталуу

Кеңседе катталуу үчүн төмөнкү шарттарды сактоо зарыл:

  1. Электрондук отчеттуулуктун колдонуучусу менен «DosTek group» компаниясынын ортосунда мамилелердин шарттарын аныктоочу Айкын оферта келишими жана Күбөлөндүрүүчү борбордун регламенти менен таанышуу.
  2. Компаниянын кызматтарынын Тарифтери менен таанышуу жана Электрондук кол тамганы сактоо каражатын тандоо.
  3. КЭК алуу үчүн документтерди алып келүү.
  4. Төлөө ыкмалардын бирин колдонуп, электрондук кол тамга менен аны сактоочу каражат үчүн төлөм жүргүзүү.
  5. Катталуу убактысы 10-15 мүнөт.

Маанилүү!

Кийинки берилмелердин өзгөрүүсүндө КЭК кайра жасалат:

  • ИНН жана/же компаниянын аталышы;
  • Компанияныны жетекчиси жана/же бухгалтери;
  • Компанияныны жетекчиси жана/же бухгалтеринин паспорттук берилмелери.

Мындай учурда, “DosTek group” компаниянын кеңсесине КЭК жаңыртуу үчүн документтер тапшырылуусу зарыл.