Алыстан колдоо

AnyDesk алыстан колдоо каражаты

AnyDesk программасы бир нече секунданын ичинде башка компьютер менен байланыш түзүп, анын техникалык көйгөйлөрүн чечүүгө мүмкүнчүлүк берет.

СОчИ системасы менен иштөөдө техникалык көйгөйлөр пайда болуп, аны өз алдынча чече албаган колдонуучуларга, бул программаны колдонуу сунушталат.

Программаны колдонуу үчүн кийинки аракеттерди жасоо керек:

  1. Бул беттин төмөн жагындагы шилтеме аркылуу өтүу;
  2. TeamViewer программасын компьютерге жүктөө;
  3. Телефон же башка байланыш каражаттары аркылуу «DosTek group» техникалык адисине AnyDesk программасынын паролун берүү (адис сиздин компьютериңизге кирип, техникалык көйгөйлөрдү чечет);
  4. Техникалык адис сиздин компьютериңиз менен алыстан иштеп бүткөнчө күтүу;
  5. Көйгөйлөр чечилгенден кийин AnyDesk программасын компьютеринизден жок кылуу.

Техникалык адис сиздин компьютериңиз менен иштеп жатканда жеке папкаларыңыз менен документтериңизге тийбесин так билүү үчүн, анын иштегенин көрүп турсаңыз болот. Биздин техникалык адистер компьютердин көйгөйлүу жактары менен гана иштейт.

Алыстан башкаруу үчүн AnyDesk программасын жүктөө:

https://anydesk.com/ru/downloads