Компания жөнүндө

«DosTek group» – көз карандысыз, бейөкмөт коммерциялык мекемеси 2009-жылы уюшулган. Компаниянын негизги ишмердүулүгү кардарларга электрондук документ алмашуу жаатында кызмат көрсөтүүгө байланыштуу.

Кыргызстандагы алдыңкы иштеп чыгуу тайпаларынын бири болуп, «DosTek group» идентификация жана аутентификация корголгон системарын ар түрдүү маалымат ресурстарына интеграциялоо боюнча кеңири кызмат көрсөтөт.

Азыркы учурда «DosTek group» компаниясынын кардарлары 6000 ашып, алардын ичине ири өндүрүштүк, кен казуу жана энергетикалык ишканалар, банктар, камсыздоо мекемелери, коммуникациялык жана транспорттук-логистикалык компаниялар, ретейлдик тармактар кирет.

"DOS TEK GROUP" (ДОС ТЭК ГРУПП) ЖЧКнун РЕКВИЗИТТЕРИ

Бишкек ш., Коенкозов көч, 8
ИНН: 00211200910051
ОКПО коду: 26804954
СФ каттоо №: 04-58756
Бишкек ш. Октябрь р. караштуу МСКБгы
Эсеп: 1280010015061112
БИК: 128001
ЗАО KICB