Төлөө

Кеңседе катталууда, элекрондук кол тамга (ЭКТ) үчүн төлөө жолдору:

  1. Банк аркылуу которуу – төлөө коддору 42151410, 42122900
  2. Накталай компаниянын кеңсесинде

Онлайн катталуу жана кайра катталууда, ошондой эле компаниянын башка кызматтары үчүн, төлөө жолдору:

  1. Банк аркылуу которуу – төлөө коддору 42151410, 42122900
  2. Накталай компаниянын кеңсесинде
  3. Төмөндө көрсөтүлгөн төлөө системалары аркылуу:

"DOS TEK GROUP" (ДОС ТЭК ГРУПП) ЖЧКнун реквизиттери:

Бишкек ш., Коенкозов көч, 8
ИНН: 00211200910051
ОКПО коду: 26804954
СФ каттоо №: 04-58756
Бишкек ш. Октябрь р. караштуу МСКБгы

Банк реквизиттери:

Эсеп: 1280010015061112 Эсеп: 1242000200105278
БИК: 128001 БИК: 124001
ЗАО KICB ОАО «Бакай банк»