Формаларды толтуруу

Уюмдун бирдиктүү салык декларациясы (Form STI-101) Бир архив катары жүктөө


:Жеке ишкердин бирдиктүү салыу декларациясы (Form STI-102) Бир архив катары жүктөө


Юридикалык жактар үчүн бухгалтердик баланс Бир архив катары жүктөө


Сатуудан алынган салык боюнча отчеттор (Form STI-129, 130, 131) Бир архив катары жүктөө


Социалдык фондко ай сайын тапшырылуучу эсептешүү ведомосту (Форма 1) Бир архив катары жүктөө


Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөөчүлөрүнө Бир архив катары жүктөө