Формаларды толтуруу

Уюмдун бирдиктүү салык декларациясы (Form STI-101) Бир архив катары жүктөө


:Жеке ишкердин бирдиктүү салыу декларациясы (Form STI-102) Бир архив катары жүктөө


Юридикалык жактар үчүн бухгалтердик баланс Бир архив катары жүктөө


Сатуудан алынган салык боюнча отчеттор (Form STI-129, 130, 131) Бир архив катары жүктөө


Социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомосту (Форма 1) Бир архив катары жүктөө


Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөөчүлөрүнө Бир архив катары жүктөө


Кошумча нарк салыгы боюнча отчет Бир архив катары жүктөө