Электрондук кол тамга

Электрондук кол тамга деген эмне?

Электрондук кол тамганын (ЭКТ) уникалдуулугу, КР “Электрондук кол тамга жөнүндө” Мыйзамына ылайык, жеке кол тамгага тең укуктуу болуп эсептелет. Ал эми юридикалык жактар үчүн кол тамганын да, мөөрдүн да ордуна колдонулат.

ЭКТнын түрлөрү

Жетекчинин ЭКТсы – жетекчинин атынан отчетко кол коюу үчүн компаниялардын жетекчисине жана жеке ишкерге берилет.

Башкы бухгалтердин ЭКТсы – бухгалтердин атынан отчетко кол коюу үчүн компанияда туруктуу иштеген жана келип иштөөчү бухгалтерге берилет.

Жетекчиге алынган башкы бухгалтердин 2-ЭКТсы – бухгалтердин атынан отчетко кол коюу үчүн бухгалтердин милдетин аткаруучу жетекчиге берилет.

Комплекстүү ЭКТ – 2 же андан ашык компанияда бухгалтердик эсеп жүргүзүүчү тейлөөчү бухгалтерлерге берилет. Жетекчинин ЭКТсы тейленүүчү компаниянын жетекчисине берилет, ал эми бухгалтер тейлеген компанияларынын баарына 1 гана комплекстүү ЭКТ алат.

Лимитсиз, комплекстүү ЭКТ – 2 же андан ашык компанияда бухгалтердик эсеп жүргүзүүчү тейлөөчү бухгалтерлерге берилет. ЭКТнын бул түрү комплекстүү ЭКТдан айырмасы, ага кошулган компаниялардын саны чексиз болушу мүмкүн.

ЭКТны кантип алуу керек?

Бүгүнкү күнү, ЭКТ биздин компаниянын кеңсесинде катталууда же онлайн катталуудан (алыстан) катталуудан кийин берилет. ЭКТ алуу үчүн сөзсүз шарт болуп, Документтер бөлүмүндө жайгашкан,

ЭКТны кантип сактоо керек?

Компаниянын кардарларынын берилмелерин коопсуз сактоону камсыздоо максатында, ЭКТ корголгон гана каражаттарда сакталуусу мүмкүн. Мындай каражаттарга «E-Cloud» булуттагы сактагыч жана «RuToken» корголгон жеке сактагычы кирет. ЭКТны сактоо каражаттары жөнүндө кененирээк маалыматты ЭКТны сактоо бөлүмүнөн окууга болот.